Atla heeft je nodig

Help Atla tot leven wekken.

Om te van start te kunnen met scholengemeenschap Atla hebben we steunbetuigingen nodig van ouders met kinderen van 10 t/m 12 jaar. Je steunbetuiging (middels digiD) verplicht je nergens toe, maar maakt voor Atla de volgende stap mogelijk.

We hopen per 2024 een middelbare school te kunnen starten die gebruik maakt van de ervaring die we sinds 2013 op het Eiland van Groningen hebben opgedaan waar het gaat om gezond, zelfredzaam en in samenwerking ontwikkelen (spelen, leren, werken).

Nu basisschool de Pol een jaar draait, hebben we er alle vertrouwen in dat een vervolg van de benadering en aanpak voor middelbare scholieren een vruchtbare nieuwe schoolvorm zal opleveren.

Om van start te kunnen moeten we aantonen dat er voldoende belangstelling is onder ouders met kinderen van 10 tot en met 12 jaar, wonende binnen een straal van 15 kilometer rond Groningen.

Ben of ken je zo iemand? Dan kun je helpen het verschil te maken.

Door je stem uit te brengen committeer je je nergens toe, maar vergroot je de mogelijkheden om het onderwijslandschap rijker te kleuren. En daarmee de wereld van morgen.

Door je stem uit te brengen geef je aan dat je het belangrijk vindt dat (ook het middelbaar) onderwijs toe is aan nieuwe werkvormen die passend(er) zijn bij de samenleving en de wijde wereld waarvan we deel uitmaken.

Je kunt hier via DigiD je belangstelling kenbaar maken.

———