Educatieve Benadering

Atla is een partitieve school, wat betekent dat de school, de aanpak en een leerproces deel uitmaken van een groter verhaal. Atla is onderdeel van de samenleving. Uiteraard geldt voor middelbare scholieren specifieke doelstellingen. Hoe we die doelstellingen handen en voeten geven is afgestemd op de specifieke situatie. Want ieder leerproces vindt plaats in een context waar het mede door wordt bepaald.

Partitief onderwijs kent de volgende kenmerken:

 • Contextrijk
 • Maatschappelijk
 • Onderzoekend

Contextrijk (De rol van de ruimte)

De omgeving speelt een belangrijke rol in het gedrag van mensen, en in de ontwikkeling van nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen. Daarom gaat veel aandacht uit naar de ruimte, inrichting en faciliteiten van de plekken (binnen en buiten het schoolgebouw) waar het onderwijs plaatsvindt. 

De school is medegebruiker van leeromgevingen waar ook andere groepen gebruik van maken, al dan niet in overlap.

Zoals het atelier, met volop (rest)materiaal en verschillende kundige makers om ons op weg te helpen

 • Met een postkamer, waar posters worden ontworpen en verrassingspakketten worden gemaakt voor mensen die graag post ontvangen, al dan niet persoonlijk overhandigd. 
 • Met op maandagavond het ateliercafe (waar je je verstelwerk kunt doen, of een sjaal breien van de aanwezige voorraad wol, die jij dan weer aanvult, etc.).
 • Waar portrettekenen, 3D-ontwerpen en wiskunde in elkaars verlengde kunnen liggen.

Waar we samen kundig worden in de keuken

 • Waar een kleine groep ‘s ochtends de warme lunch bereidt van (vooral) seizoensgroenten, waar iedereen zich de vingers bij aflikt
 • Waar stagiairs, clienten, leerlingen en gastdocenten ons ‘s avonds een duurzame avondmaaltijd voorzetten op lange tafels
 • Waar we taarten kunnen bakken voor jarigen of voor mensen die zelf niet kunnen bakken
 • Waar we zo duurzaam mogelijk inkopen en de restjes voeren aan de kippen in de tuin

Waar we tuinieren

 • En (leren) composteren.
 • Waar leerlingen in en om het tuinieren leren rekenen, en samenwerken en het stikstofprobleem onderzoeken. Bijvoorbeeld.

Waar een studio is, waar overdag muzieklessen worden gegeven en ‘s avonds bands repeteren.

 • Waar we samen nadenken over de rol van media in ons leven, en het effect ervan. 
 • Waar we radio maken en hoorspelen. En spotjes voor goede doelen. En veel muziek natuurlijk.

En een dojo om in te bewegen (van vechtsport tot meditatie), een werkplaats om ingewikkelde verbindingen te leren maken en een winkel om te oefenen met economie, marketing en boekhouden.

En iedere ruimte dient meerdere doelen en meerdere gebruikers. Zo leren we hoe met z’n allen een huishouden te runnen (zodat we ook andere organisaties, waaronder de staatshuishouding, leren vaststellen). Cooperatief werken is een belangrijke pijler van de ontwikkelingsbenadering waarop we ons baseren. 

Maatschappelijk onderwijs (de rol van de relatie)

Atla maakt deel uit van een grotere, co√∂peratieve leeromgeving voor klein en groot. Waar ook andere scholen, mensen uit de wijk, teams, eenpitters en voorlees oma’s rondlopen. Met wie we samenwerken en burgerschap ontwikkelen.

Voor Atla betekent dit dat de leerlingen deel uitmaken van diagonale groepen, waarin zij in het beste geval nu en dan tot de jongsten en nu en dan tot de oudsten behoren. We weten al langer dat een verticale groep zowel de cognitieve als de overige vaardigheden bevordert.

Onderzoekend onderwijs (richting)

We weten steeds meer over hoe leren werkt. En als we die kennis handen en voeten geven, ziet een school er heel anders uit dan we tot nu toe gewend zijn.

 • We gaan concreet aan de slag met leerzame projecten binnen uiteenlopende leeromgevingen
 • We sluiten aan bij individuele leerprocessen, zodat leerlingen persoonlijk leiderschap ontwikkelen en kunnen inspelen op wisselende omstandigheden
 • Leerlingen en leerkrachten ontwikkelen samen een leertraject op maat, waarbinnen zowel de verplichte kerndoelen, als de persoonlijke nieuwsgierigheid leidend zijn
 • We komen tegemoet aan de sociale context waarbinnen wij ons ontwikkelen, zodat we vanuit verbondenheid bijdragen aan het inrichten van een vitale samenleving (sociaal, economisch, ecologisch)