Achtergrond

Stichting de Uni is de denktank waar 9 jaar geleden het Eiland van Groningen uit is voortgekomen. Het Eiland biedt gelegenheid voor ontwikkeling voor klein en groot en omvat onder andere Klein Eiland (kinderopvang en activiteiten) en School de Pol (basisonderwijs). Verbinden van kennis en praktijk(en) staat centraal.

Eiland van Groningen groeit al 9 jaar (langzaam langzaam!) uit tot een plek waar steeds meer leeftijdsgroepen en expertises samenkomen en elkaar versterken. We spelen, leren en werken er.

Er was al kinderopvang nieuwe stijl. Respectvol, kordaat en lichtvoetig. Met ruimte voor autonome ontwikkeling, helder gekaderd met veel gewoontevorming in een zo gezond mogelijke omgeving (wetenschappelijk verantwoord, warme lunch, herbruikbare materialen etc).

Om de kinderen niet steeds op hun vierde jaar uit te hoeven zwaaien, hebben we basisschool de Pol opgericht. Nu 1 jaar draaiende. Geen klassen en lessen, maar in verticale groepen aan de slag met projecten binnen thema’s. Nu de school nog klein is past hij nog in de villa van het Eiland, helemaal omdat we daarnaast (op drie minuten lopen afstand) inmiddels beschikken over een restaurantje Isla Bonita en – nog in aanbouw – het Markthuis

Onze hoofdzorg is (blijvend) theorie aan praktijk te koppelen. Om voortschrijdend inzicht te genereren, te verspreiden en er optimaal handen en voeten aan te geven. De benadering is eclectisch en dynamisch.

Dit vergt een andere manier van werken en leren, waarbij mensen meer verantwoordelijkheid dragen en veel improviseren (opnieuw en verdiepend leren). Zodat alle betrokkenen de ruimte krijgen om bij te dragen wat ze te bieden hebben. Want een ieder is deskundig vanuit zijn eigen perspectief. Mensen zijn kundiger dan we/ze vaak denken.

Deze ommezwaai in werkwijze is niet eenvoudig of snel gefixt, maar hij stroomt. En steeds sneller. Een van de voornaamste inzichten is dat we elkaar nodig hebben om er het beste van te maken. Afstemmen en overlappen met de omgeving, het doen met wat er is en daaraan zo veel mogelijk waarde toevoegen. 

Zo bouwen we aan een netwerk van leeromgevingen, waarbinnen mensen van verschillende leeftijden en met uiteenlopende achtergronden, samen een lerende gemeenschap vormen. Daarbinnen versterken de verschillende groepen en disciplines elkaar, zodat het geheel groter is dan de som der delen.