Het is tijd voor een nieuwe middelbare school

Een gemeenschap (mavo, havo, vwo) voor partitief onderwijs

Het is tijd voor een school voor maatschappelijk en onderzoekend onderwijs binnen contextrijke leeromgevingen, waar leergierigheid zowel startpunt als einddoel is.

Leren en werken in de wereld, met de wereld, voor de wereld

“Geef leerlingen iets te doen, niet iets te leren. Als het doen denken vereist, dan is leren het natuurlijke gevolg.”

John Dewey (Democracy and Education)

Atla wordt een school waar leerlingen handigheid en kennis opdoen. Aan de slag in de echte wereld, reflecteren op wat je tegenkomt en je eigen leerproces (mede) vormgeven. En al doende leren wat er te leren valt. Zodat je (o.a.) een diploma kunt halen.

Vanaf 1 juli 2023 gaan we weer de straat op om voldoende handtekeningen te verzamelen om te mogen starten. Tot die tijd bereiden we ons daarop voor. Wil je meedenken, heb je ideeen of vragen? Stuur een mail naar post@atlascholengemeenschap.nl of bel 050-7851720 (vragen naar Xander of Eefke). Tot gauw!

In het kort


We weten steeds meer over hoe leren werkt. En als we die kennis handen en voeten geven, ziet een school er heel anders uit dan we tot nu toe gewend zijn.

De educatieve benadering voor Atla bouwt voort op die van Basisschool de Pol en de pedagogische benadering van Klein Eiland. Want ontwikkeling vraagt om een doorgaande lijn en een blik in de verte. En daarmee om een integrale aanpak.

Leerlingen ontwikkelen hun vaardigheden in betekenisvolle settings en raken zo tegelijkertijd bekwaam in de kerndoelen zoals we die als samenleving in de wet hebben geformuleerd, als wegwijs in de wereld.

Leerkrachten ontwerpen hun lesmateriaal grotendeels zelf, in samenspraak met de leerlingen. De lessen zijn gericht op samenwerking (binnen en buiten de school), waarbij voldoende ruimte is om aan te sluiten bij eigen onderzoeksvragen. Leertrajecten op maat.

De omgeving speelt een cruciale rol en de leerlingen van Atla kunnen gebruik maken van de ruimtes op en rond het Eiland, zoals daar zijn het Atelier, de Keuken, de Dojo, de bibliotheek en de werkplaats. Daarnaast zullen we ons actief inzetten voor en bij andere organisaties, zoals het verzorgingshuis, het museum en de biologische boer.

De groepen binnen Atla varieren per vak of project in samenstelling en zijn divers in leeftijd. Er is veel aandacht voor de gezamenlijke huishouding (waarin de keuken een belangrijke rol speelt). We zijn een aantal dagdelen per week buiten en er is volop ruimte en aandacht voor bewegen (yoga, vechtsport, meditatie) en verbeelding (atelier, muziek, ‘t Eilab).

Leren leren en praktische filosofie zijn hoofdvakken, waarbinnen alle overige vakgebieden hun plaats hebben. Zodat we behalve onze vakkennis, (al doende) ook zelfkennis en levenskunst vergroten.